Ми даємо суспільству енергію добробуту!
Menu

Інвестиційна програма

Інвестиційна програма - план використання коштів направлений на підвищення рівня надійності та ефективності роботи електричних мереж. Реалізація заходів, запланованих Інвестиційними програмами, надає Товариству можливість підвищувати рівень забезпечення споживачів якісною електроенергією. Підтримання електричних мереж в належному стані, а тим більше реконструкція та модернізація ліній електропередач всіх класів напруги, трансформаторних підстанцій напругою 110/35/6(10), 110/6(10) і 35/6(10) кВ,  трансформаторних пунктів напругою 6(10)/0,4 кВ, від яких отримують напругу безпосередньо споживачі, потребує значних капіталовкладень. На жаль можливий обсяг капіталовкладень, що спрямовано на оновлення мереж, є недостатнім для підтримання їх у належному стані. Адже через незадовільний технічний стан об’єктів електричних мереж, трапляються аварійні ситуації, які стають причиною перебоїв в енергозабезпеченні населення, підприємств, виробництва, та можуть призвести до техногенних катастроф та навіть до людських жертв. Аварійні ситуації можливі також через низьку пропускну здатність мереж, надто велику довжину ліній електропередач, та з причини відсутності резервних мереж у ремонтних та аварійних режимах.

Стратегія формування інвестиційної програми базується на аналізі технічного стану об’єктів електричних мереж і направлена на реалізацію заходів які передбачено Програмою розвитку електричних мереж, або не передбачених, у випадках коли склалася критична ситуація, яка потребує негайного втручання з залученням великих коштів.

Основні напрямки Інвестиційної програми:

- Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання;

- Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії;

- Впровадження та розвиток АСДТК;

- Впровадження та розвиток інформаційних технологій;

- Впровадження та розвиток систем зв'язку;

- Модернізація та закупівля колісної техніки;

- Інші заходи.

Введення показників Вашого лічильника

Для точного розрахунку суми до сплати за спожиту електроенергію, надсилайте показники Вашого лічильника у два останні та три перші робочі дні місяця.

Внесіть показники лічильника