Ми даємо суспільству енергію добробуту!
Menu

Інвестиційна програма

Інвестиційна програма - план використання коштів направлений на підвищення рівня надійності та ефективності роботи електричних мереж. Реалізація заходів, запланованих Інвестиційними програмами, надає Товариству можливість підвищувати рівень забезпечення споживачів якісною електроенергією. Підтримання електричних мереж в належному стані, а тим більше реконструкція та модернізація ліній електропередач всіх класів напруги, трансформаторних підстанцій напругою 110/35/6(10), 110/6(10) і 35/6(10) кВ,  трансформаторних пунктів напругою 6(10)/0,4 кВ, від яких отримують напругу безпосередньо споживачі, потребує значних капіталовкладень. На жаль можливий обсяг капіталовкладень, що спрямовано на оновлення мереж, є недостатнім для підтримання їх у належному стані. Адже через незадовільний технічний стан об’єктів електричних мереж, трапляються аварійні ситуації, які стають причиною перебоїв в енергозабезпеченні населення, підприємств, виробництва, та можуть призвести до техногенних катастроф та навіть до людських жертв. Аварійні ситуації можливі також через низьку пропускну здатність мереж, надто велику довжину ліній електропередач, та з причини відсутності резервних мереж у ремонтних та аварійних режимах.

Стратегія формування інвестиційної програми базується на аналізі технічного стану об’єктів електричних мереж і направлена на реалізацію заходів які передбачено Програмою розвитку електричних мереж, або не передбачених, у випадках коли склалася критична ситуація, яка потребує негайного втручання з залученням великих коштів.

Основні напрямки Інвестиційної програми:

  • Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання;
  • Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії;
  • Впровадження та розвиток АСДТК;
  • Впровадження та розвиток інформаційних технологій;
  • Впровадження та розвиток систем зв'язку;
  • Модернізація та закупівля колісної техніки;
  • Інші заходи.

 

Інвестиційна програма 2022 рік

Інвестиційна програма 2021 рік

Інвестиційна програма 2020 рік

Інвестиційна програма 2019 рік

Інвестиційна програма 2018 рік

Інвестиційна програма 2017 рік

Інвестиційна програма 2016 рік

 

Вгору

Введення показників Вашого лічильника

Для точного розрахунку суми до сплати за спожиту електроенергію, надсилайте показники Вашого лічильника у два останні та три перші дні місяця.

Внесіть показники лічильника