Ми даємо суспільству енергію добробуту!
Menu

Система менеджменту якості (СМЯ)

В кінці 2009 року відбулася значна подія для «Луганського енергетичного об'єднання» - отримання сертифікату якості ISO 9001-2008, який став підтвердженням відповідності роботи енергокомпанії міжнародним стандартам.

Співробітники компанії протягом одного року створили й впровадили систему управління якістю (СМЯ) - систему управління всіма процесами компанії, від яких залежить якість послуг. Одним з найбільш важливих переваг СМЯ є її орієнтація на споживача, системний підхід до управління компанією та процесне управління діяльністю в галузі забезпечення якості. Одним з незаперечних переваг СМЯ є ефективне управління бізнес-процесами компанії, їх планування і контроль, прогнозований розвиток підприємства, іншими словами бачення і чітке розуміння цілей і результатів роботи. У цій системі гідне місце займає якість обслуговування споживачів, а для персоналу компанії - це підвищення ефективності роботи при зниженні часу на її виконання.

Застосування систем менеджменту якості, що відповідають вимогам міжнародного стандарту ISO 9001, на наших підприємствах стає "правилом хорошого тону", тобто необхідним інструментом в підході до вирішення проблем в галузі забезпечення якості управління, гарантією його стабільності і постійного поліпшення.

Політика в області якості

Керівники «Луганського енергетичного об'єднання» розробили єдиний документ політики в області якості. Це принципи, за якими енергетики повинні працювати з клієнтами. А з іншого боку, з кожним днем вдосконалювати свої професійні навички. Для колективу компанії політика в області якості стала свого роду присягою споживачеві.

Місія компанії:

Отримати максимальний прибуток, забезпечуючи надійне електропостачання споживачеві!
Для реалізації нашої Місії, спираючись на стратегічний план розвитку компанії, ми ставимо перед собою наступні цілі:
1. 100% збір коштів за спожиту електроенергію
2. Зниження дебіторської заборгованості
3. Зниження рівня наднормативних втрат електроенергії
4. Підвищення якості постачання електроенергії
5. Поліпшення якості надання платних видів послуг
6. Забезпечення високого рівня сервісу для наших споживачів
7. Створення безпечних умов праці, поліпшення виробничого середовища і розвиток інфраструктури.
8. Формування професійної команди співробітників
9. Розширення видів бізнесу

Досягнення цих цілей можливо при дотриманні кожним працівником «Луганського енергетичного об'єднання» політики в області якості, яка формується в наступних принципах:

1. Надійність. Забезпечення електропостачанням споживачів відповідно з необхідною їм надійністю.

2. Необхідний рівень якості електроенергії. Якість електроенергії мережі повинна відповідати стандартам.

3. Безпека. Електроенергія - джерело підвищеної небезпеки. Всі роботи, які ми проводимо повинні гарантувати безпеку і працівникам, які їх виконують, і споживачам, які будуть використовувати результати нашої праці

4.Законність. Всі бізнес-процеси компанії повинні виконуватися з дотриманням законодавства (законів та підзаконних актів, в тому числі єдиних державних і галузевих норм, правил і стандартів, що регулюють ліцензійну діяльність).

5. Партнерство. Компанія і споживачі є партнерами, пов'язаними взаємними інтересами. Задовольняючи свої інтереси, компанія повинна враховувати інтереси споживачів.

6. Відповідальність. Кожен співробітник компанії несе повну відповідальність за свої дії перед компанією, а компанія - перед споживачами.

7. Постійне підвищення технічної оснащеності мереж.

Реалізація цілей в області якості передбачає:
1. Безумовну ввічливість наших співробітників
2. Зворотній зв'язок зі споживачем
3. Компетентність персоналу
4. Зручність отримання необхідної споживачам інформації
5. Оперативність у вирішенні проблем споживачів
6. Безперервне поліпшення і розширення сервісу

Керівництво ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» приймає на себе зобов'язання по:
1. Створенню умов, забезпечення ресурсами для реалізації Політики і цілей в області якості.
2. Своєчасної і об'єктивної оцінки діяльності компанії та її працівників.
3. Забезпеченню відповідності СМЯ компанії вимогам стандарту ISO 9001.
4. Постійному вдосконаленню бізнес-процесів і системи менеджменту якості.

Вгору

Введення показників Вашого лічильника

Для точного розрахунку суми до сплати за спожиту електроенергію, надсилайте показники Вашого лічильника у два останні та три перші дні місяця.

Внесіть показники лічильника