Ми даємо суспільству енергію добробуту!
Menu

Отримання технічних умов

 

Згідно  з  «Кодексом систем розподілу» (далі - Кодекс), затвердженим Постановою НКРЕКП України від 14.03.2018 №310, послуга з приєднання або зміни технічних параметрів надається на підставі договору про приєднання, невід'ємним додатком до якого є технічні умови. (постанова НКРЕКП від 14.03.2018 №310)

Технічні умови на приєднання об'єкта до електричних мереж видаються оператором системи розподілу (електропередавальною організацією) незалежно від форми власності.

Стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об'єкта замовника:

 • перший ступінь - до 16 кВт включно;
 • другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно.

Ставки плати за приєднання затверджені постановами НКРЕКП України від 22.11.2019 №2460 та 22.11.2019 №2461
(Ставки плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж https://www.en.lg.ua/images/stories/2020/stavky-platy-za-standarne-pryednannya-na-2020.pdf
Ставки плати за нестандартне приєднання потужності https://www.en.lg.ua/images/stories/2020/stavky-platy-za-nestandarne-pryednannya-spogyvannya-na-2020.pdf).

Розрахунок плати за стандартне приєднання виконується на основі ставок, затверджених відповідною Постановою НКРЕКП України, згідно з «Методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж», затвердженої  Постановою НКРЕКП України від 12.02.2013 №115.

Договір на стандартне приєднання до електричних мереж ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» укладається за типовою формою додатка 1 до Кодексу на підставі Заяви за типовою формою додатка 3 до Кодексу.

Приєднання, яке не є стандартним (нестандартне) - приєднання електроустановки, в тому числі електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, замовника до діючих мереж електропередавальної організації:

 • На відстань, що перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання;
 • Потужністю від 50 кВт;
 • Тимчасові приєднання;
 • Приєднання до діючих мереж  іншого власника (субабонент).

Розрахунок плати за нестандартне приєднання електроустановки замовника визначається в кожному окремому випадку на основі проектної документації, що визначає вартість розвитку електричних мереж для забезпечення приєднання електроустановки замовника з врахуванням долі участі замовника у фінансуванні капітального будівництва та/або реконструкції об'єктів, призначених для спільних потреб., згідно «Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж», затвердженої Постановою НКРЕКП України від 12.02.2013 №115.

Договір на приєднання, яке не є стандартним до електричних мереж ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» укладається за типовою формою додатка 2 до Правил на підставі Заяви за типовою формою додатка 3 до Кодексу.

Заява на стандартне приєднаннянадається до Району електричних мереж (РЕМ) відповідно до місця розташування об'єкту, який приєднується, разом із необхідними документами.

Заява приєднання, яке не є стандартним надається до управління ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання».

Заява на приєднання ЗАВАНТАЖИТИ

Документи, які необхідно надавати разом із заявою

для побутових споживачів:

 1. Копія паспорта та ідентифікаційного коду;
 2. Ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання;
 3. Копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об'єктом або, за відсутності об'єкта, право власності чи користування земельною ділянкою;
 4. Копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби).

для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

 1. Ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів)Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання.
 2. Копія будівельного паспорта або містобудівних умов та обмежень з графічною частиною із зазначенням місця розташування, потужності та категорії надійності електропостачання за кожним об'єктом Замовника (для об'єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше).
 3. Копія документа, який підтверджує право власності чи користування об'єктом Замовника або, за відсутності об'єкта, право власності чи користування земельною ділянкою.
 4. Копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особи, яка уповноважена підписувати договори (за потреби).

У разі відсутності повного комплекту документів, що додаються до заяви про приєднання електроустановки певної потужності, оператор системи розподілу (електропередавальна організація) протягом двох робочих днів від дня отримання заяви повідомляє про це замовнику та повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду.

Підключення електроустановки замовника до електричних мереж електропередавальної організації здійснюється на підставі заяви протягом 5 днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів, після введення в експлуатацію об'єкта замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування.

 

Зразок заяви про приєднання до електроустановок ЗАВАНТАЖИТИ

Вгору

Введення показників Вашого лічильника

Для точного розрахунку суми до сплати за спожиту електроенергію, надсилайте показники Вашого лічильника у два останні та три перші дні місяця.

Внесіть показники лічильника