Ми даємо суспільству енергію добробуту!
Menu

Приєднання до електричних мереж

Порядок приєднання до електричних мереж регулюється законодавством України та затверджений Постановою Державного регулятора НКРЕКП №310 від 14.03.2018. зі змінами згідно ПОСТАНОВИ № 717 від 28.04.2021.

 

1. Визначення типу приєднання

Визначити тип приєднання за допомогою геоінформаційної системи

 

Залежно від потужності та відстані розрізняють два типи приєднань:

Стандартне приєднання

Нестандартне приєднання

Для стандартного приєднання мають виконуватися 2 умови: Якщо умови для стандартного приєднання не виконуються, то приєднання вважається нестандартним
  • відстань від наявних електромереж до місця приєднання електроустановки (будинку або іншого об'єкта) не перевищує 300 м по прямій лінії (дивіться карту електромереж);
  • потужність приєднання не перевищує 50 кВт.
 
 

 

2. Визначення вартості приєднання за допомогою калькулятора згідно визначеного типу приєднання

Калькулятори приєднання до електричних мереж

Стандартне приєднання

Нестандартне приєднання

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (nerc.gov.ua)

Calculator (nerc.gov.ua)

 

 

3. Надання заяви

У заяві про приєднання зазначаються відомості про:

1) номер запису про право власності та реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

2) унікальний номер запису замовника (фізичної особи) в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово «відмова» у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) – серія та номер паспорта) (за наявності);

4) наявність/відсутність статусу платника єдиного податку;

5) індивідуальний податковий номер (для юридичних осіб);

6) код ЄДРПОУ у випадку подання заяви юридичною особою.

До заяви про приєднання додаються такі документи:

1) копія паспорта у разі відсутності унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (для фізичних осіб);

2) належним чином оформлений документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником;

3) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом нерухомого майна у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

4) графічні матеріали із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);

5) техніко-економічне обґрунтування (у визначених цим Кодексом випадках, в інших випадках – за наявності);

6) інформаційна довідка-повідомлення (довільної форми) щодо наявності або відсутності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки (для суб’єктів господарювання – виробників ВДЕ).

У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), технічних засобів телекомунікації на об’єкті архітектури до заяви про приєднання додатково додаються: детальніше

1) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом архітектури або право власності чи користування частиною об'єкта архітектури (дах, фасад) (у разі приєднання фотоелектричної станції);

2) копія договору з доступу (у випадку приєднання технічних засобів телекомунікації відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»);

3) графічні матеріали із зазначенням (вказанням) місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);

4) лист-погодження від власника об'єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатацію фотоелектричної станції, технічних засобів телекомунікації, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція, технічні засоби телекомунікації.

Точка приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), технічних засобів телекомунікації має бути розташована на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція, технічні засоби телекомунікації.

У разі приєднання індустріального парку – детальніше

створеного відповідно до вимог законодавства, замовником з приєднання індустріального парку додатково до заяви додаються:

1) копія документа про право власності чи користування земельною ділянкою, кадастрові номери земельних ділянок, на яких створено індустріальний парк;

2) копія витягу з Реєстру індустріальних (промислових) парків;

3) копія договору про створення та функціонування індустріального парку (якщо замовником послуги з приєднання індустріального парку є керуюча компанія індустріального парку).

У разі приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання згідно з пунктом 4.1.11 глави 4.1 Кодексу системи розподілу до заяви про приєднання додаються технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання.

Приєднання об’єкта нерухомого майна до електричних мереж ОСР за тимчасовою схемою, за відсутності на ньому введеного в установленому порядку об’єкта архітектури, здійснюється лише на період будівництва.

Відповідальність за достовірність даних, наданих у заяві, несе замовник.

 

адреси (фактичні, поштові, електронні), номери телефонів ОСР, за якими можливе звернення, спілкування та листування замовника;

Завантажити заяву

 

 

4. Отримання Договору та ТУ

Завантажити зразок договору про стандартне приєднання Завантажити зразок договору про нестандартне приєднання Завантажити зразок договору про нестандартне приєднання «під ключ»

5. Виконання необхідних проєктних і будівельно-монтажних робіт (детальніше)

 

6. Укладання договорів на розподіл і постачання електроенергії (детальніше)

 

7. Підключення електроенергії на вашому об'єкті

 

Особистий кабінет

Вгору

Введення показників Вашого лічильника

Для точного розрахунку суми до сплати за спожиту електроенергію, надсилайте показники Вашого лічильника у два останні та три перші дні місяця.

Внесіть показники лічильника