Ми даємо суспільству енергію добробуту!
Menu

НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ - НАЙВАЖЛИВІШІ ФАКТОРИ УСПІХУ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Робота енергетиків потребує постійного підвищення професійного рівня та майстерності. Виробничий процес в енергорозподільчих компаніях невід’ємно пов'язаний з перевіркою та підтримкою на належному рівні необхідних навичок та знань, необхідних для виконання щоденних обов’язків. Тому працівники компанії систематично навчаються на семінарах, тренінгах та курсах підвищення кваліфікації. Таке навчання готує персонал до якісного виконання своїх професійних обов’язків, підтримання ними належного професійного рівня та підвищення кваліфікації.

Навчальний центр підвищення кваліфікації ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» постійно займається підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації робітників, фахівців і керівників у сфері енергетики. Ми допомагаємо підприємству підвищувати ефективність роботи персоналу через розвиток навичок і розширення компетенцій фахівців.
У Навчальному центрі створені особливі умови для професійної підготовки електротехнічного персоналу: навчально-тренувальна база, що включає полігони, які дозволяють закріплювати професійні навички на діючому обладнанні і повномасштабних спеціалізованих тренажерах. До проведення занять залучаються фахівці-практики, на заняттях аналізуються реальні виробничі ситуації і нормативні документи.
Підготовка ведеться за найбільш затребуваними напрямками.

Відповідно до затвердженого плану курсів підвищення кваліфікації на 2020 рік спеціалістів і керівників з відривом від виробництва в учбовому центрі ТОВ «ЛЕО» працівники робочих професій оперативного та опертивно-виробничого персоналу мають проходити періодичне навчання в спеціалізованих навчальних закладах (СНЗ) не рідше 1 разу у 5 років.
У зв’язку з технічним прогресом і удосконаленням виробництва необхідно систематично поповнювати знання про нове обладнання й технології його експлуатації.
Учбовий план й програма розроблені з відповідністю знань і професійних умінь працівників складаються з:
1. Загально-технічних дисциплін;
2. Спеціальних дисциплін;
3. Експлуатаційного обслуговування РМ;
4. Охорони праці;
5. Пожежної безпеки;
6. Підсумковому контролю знань.
Так, на початку березня вже провели навчання на території учбового центру для групи працівників Товариства, практичні знання які відпрацьовували на полігоні.

Своєчасне підвищення кваліфікації персоналу - найважливіші фактори успіху і підтримки конкурентоспроможності на ринку. Завдання Товариства - дбати про своєчасне перенавчанні співробітників для оволодіння передовими знаннями та методами роботи.

Вгору

Введення показників Вашого лічильника

Для точного розрахунку суми до сплати за спожиту електроенергію, надсилайте показники Вашого лічильника у два останні та три перші робочі дні місяця.

Внесіть показники лічильника