Ми даємо суспільству енергію добробуту!
Menu

Оголошення

Зміни до умов публічного договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії

Шановні постачальники!

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (далі-Оператор системи розподілу)

Повідомляє, що з 05.10.2019р будуть змінені умови публічного договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії (далі.- Договір), а саме:

 розділ 11. (Реквізити Оператора системи розподілу), договору викладено в наступній редакції:

«ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»

Юридична адреса: кв. Гайового, буд.35 А, м. Луганськ, 91021,

Адреса для листування: вул. Горького, 123, м. Старобільськ, Луганська обл., 92702        П/р UA133348510000026009962499603 в АТ «ПУМБ», МФО 334851, Код ЄДРПОУ 31443937, ІПН №314439312019, тел. +38(06461)2-24-96, e-mail: leo.info.lg@gmail.com»

Якщо зазначені зміни умов договору є неприйнятними, ви маєте право припинити дію Договору, повідомивши про це Оператора системи розподілу до 30.09.2019р. у письмовій формі.

Якщо ви продовжуєте користуватися електроенергією після 20-ти денного терміну з дати публікації змін на сайті Оператора системи розподілу (тобто після 30.09.2019р), то вважається, що ви погодилися з Договором на нових умовах.

Шановні постачальники,

які приєднуються до умов договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії після 16.09.2019р.

Пропонуємо вам для розгляду форму Договору  електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Зміни до умов публічного договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії

Шановні постачальники!

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (далі-Оператор системи розподілу)

Повідомляє, що з 30.09.2019р. будуть змінені умови публічного договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії (далі.- Договір), а саме:

пункт 3.4. розділу 3 договору викладено в наступній редакції: «3.4.Оплата послуг з розподілу електричної енергії здійснюється Постачальником у формі 100 % попередньої оплати вартості послуг з розподілу електричної енергії кожного першого робочого дня місяця попереднього до розрахункового, після надання повідомлення про замовлений обсяг корисного відпуску електричної енергії на відповідний розрахунковий період.

Сума попередньої оплати розраховується на основі наданого Постачальником, в строк визначений умовами Договору, повідомлення про замовлений обсяг розподілу електричної енергії, що буде розподілений Оператором системи розподілу споживачам Постачальника в розрахунковому місяці.

Постачальник здійснює остаточний розрахунок за надані послуги з розподілу електричної енергії з Оператором системи розподілу за попередній розрахунковий період протягом п'яти банківських днів після отримання Акту про надання послуг з розподілу електричної енергії.»

Якщо зазначені зміни умов договору є неприйнятними, ви маєте право припинити дію Договору, повідомивши про це Оператора системи розподілу до 30.09.2019р. у письмовій формі.

Якщо ви продовжуєте користуватися електроенергією після 20-ти денного терміну з дати публікації змін на сайті Оператора системи розподілу (тобто після 30.09.2019р), то вважається, що ви погодилися з Договором на нових умовах.

Шановні постачальники,

які приєднуються до умов договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії після 10.09.2019р.

Пропонуємо вам для розгляду форму Договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії.

 

Зміни до умов публічного договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії

Шановні постачальники!

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (далі-Оператор системи розподілу)

Повідомляє, що з 09.09.2019р будуть змінені умови публічного договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії (далі.- Договір), а саме:

абзац 1 пункту 3.1. розділу 3 договору викладено в наступній редакції: «3.1. Ціна послуг з розподілу визначається згідно з порядком встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, затвердженим НКРЕКП.

Ціна інших послуг визначається згідно з калькуляціями, розрахованими на підставі Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов’язаних із ліцензованою діяльністю, затвердженою НКРЕКП. (Далі за текстом)».

пункт 3.2. розділу 3 договору викладено в наступній редакції: «3.2. Вартість договору складає вартість послуг з розподілу електричної енергії за сукупністю споживачів Постачальника, яким згідно з умовами договорів про постачання електричної енергії (комерційних пропозицій Постачальника) послуги з розподілу електричної енергії придбаває Постачальник, та вартість інших послуг згідно з договором.»

пункт 3.6розділу 3 договору викладено в наступній редакції:«3.6. За підсумками розрахункового періоду до 12:00 8-го числа місяця, що є наступним за розрахунковим місяцем, Оператор системи розподілу сумарно по всім споживачам надає Постачальнику, а Постачальник узгоджує фактичні обсяги корисного відпуску електричної енергії. На вимогу Постачальника Оператор системи розподілу надає зазначені обсяги в розрізі споживачів.

Для збільшення заявлених обсягів розподілу електричної енергії на розрахунковий період Постачальник до 15-го числа розрахункового місяця включно надає Оператору системи розподілу повідомлення про збільшення заявлених обсягів розподілу електричної енергії на розрахунковий період та проводить оплату послуг з розподілу додатково заявлених обсягів.»

абзац 2 пункту 4.2. розділу 4 договору викладено в наступній редакції: «здійснювати придбання та оплату послуг з розподілу електричної енергії у повному обсязі згідно з умовами глави 3 Договору за сукупністю споживачів Постачальника, які згідно з умовами договорів про постачання електричної енергії (комерційних пропозицій Постачальника) здійснюють оплату послуг з розподілу електричної енергії через Постачальника, та інших платежів, необхідність яких випливає з умов Договору;(Далі за текстом)»

абзац 1 пункту 5.1. розділу 5 договору викладено в наступній редакції: «на отримання від Постачальника своєчасної оплати за надання послуги з розподілу електричної енергії споживачам Постачальника, які згідно з умовами договорів про постачання електричної енергії (комерційних пропозицій Постачальника) здійснюють оплату послуг з розподілу електричної енергії через Постачальника, оплати послуг з відключення та підключення об'єктів споживачів Постачальника та інших послуг передбачених порядком розрахунків. (Далі за текстом)»

Якщо зазначені зміни умов договору є неприйнятними, ви маєте право припинити дію Договору, повідомивши про це Оператора системи розподілу до 09.09.2019р. у письмовій формі.

Якщо ви продовжуєте користуватися електроенергією після 20-ти денного терміну з дати публікації змін на сайті Оператора системи розподілу (тобто після 09.09.2019р), то вважається, що ви погодилися з Договором на нових умовах.

Шановні постачальники,

які приєднуються до умов договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії після 19.08.2019р.

Пропонуємо вам для розгляду форму Договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Зміни до умов публічного договору споживача про надання послуг з розподілу

Зміни до умов публічного договору споживача про надання послуг з розподілу.

Шановні клієнти!

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (далі-Оператор системи розподілу)

Повідомляє, що з 28.08.2019р будуть змінені умови публічного договору споживача про надання послуг з розподілу (далі.- Договір),а саме:

пункт 3.3. розділу 3 договору викладено в наступній редакції:«3.3. Споживач, що є побутовим, зобов'язаний щомісяця знімати фактичні показання лічильника електричної енергії та надавати їх Оператору системи розподілу (постачальнику послуг комерційного обліку) в один із таких способів:

1) через особистий кабінет на сайті Оператора системи розподілу;

2) за телефонами  0 800-300-074; 099-300-12-81; 099-300-15-93;

через СМС тел.095-295-05-47; надання показів через Viber , Telegram;

3) шляхом зазначення показань у сплаченому рахунку Оператора системи розподілу;

Зчитані (зняті) та передані дані з засобів комерційного обліку протягом періоду, що починається за два робочі дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій робочий день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.

Зчитані (зняті) та передані дані з засобів комерційного обліку в будь-який інший день календарного місяця є вихідними даними для визначення даних комерційного обліку на перше число розрахункового періоду (календарного місяця).

У разі неотримання до початку четвертого робочого дня місяця, що настає за розрахунковим, показів лічильника та за умови, що лічильник електричної енергії не оснащений засобами дистанційної передачі даних, фактичний обсяг розподілу та споживання електричної енергії по Споживачу за розрахунковий місяць визначається розрахунковим шляхом за значенням середньодобового обсягу споживання.

Якщо за підсумками наступного місяця Споживач надасть покази лічильника електричної енергії, визначення фактичного обсягу розподілу та споживання електричної енергії за період зазначеного місяця здійснюється з урахуванням наданих показів та показів, на які споживачем здійснено розрахунки.»

пункт 8.6. розділу 8 договору викладено в наступній редакції: «8.6. У разі порушення розрахункового обліку з вини Споживача Споживач сплачує Оператору системи вартість необлікованої електричної енергії, визначену відповідно до вимог ПРРЕЕ.»

пункт 8.9. розділу 8 договору викладено в наступній редакції:«8.9. У разі виявлення однією із Сторін порушень умов Договору іншою стороною, за які законодавством передбачене застосування санкцій чи які тягнуть за собою збитки, недоотриману продукцію або вигоду тощо, на місці оформлюється двосторонній акт порушень. Акт складається у присутності представників обох Сторін у двох примірниках. Сторона, дії або бездіяльність якої стала причиною складання акта, має право внести до акта свої зауваження.

Сторона, яка виявила порушення своїх прав, зобов'язана попередити іншу Сторону про необхідність складення акта. Сторона, яка здійснила таке порушення, не може без поважних причин відмовитись від складення та підписання відповідного акту.»

Якщо зазначені зміни умов договору є неприйнятними, ви маєте право припинити дію Договору, повідомивши про це Операторасистеми розподілудо 28.08.2019р. у письмовій формі.

Якщо ви продовжуєте користуватися електроенергією після 20-ти денного терміну з дати публікації змін на сайті Операторасистеми розподілу(тобто після 28.08.2019р), то вважається, що ви погодилися з Договором на нових умовах.

Шановні клієнти,

які приєднуються до умов договору споживача про надання послуг з розподілу після 08.08.2019р.

Пропонуємо вам для розгляду форму Договору споживача про надання послуг з розподілу.

‼️ ВАЖЛИВО‼️ ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ‼️

Компанія завжди йде назустріч своїм споживачам. Для зручності передачі показників лічильника нами розроблено автоматичний спосіб передачі за спрощеною системою на першій сторінці нашого сайту.

Для цього Вам необхідно:
➡️ Натиснути на інтерактивне віконце «Внести показники Онлайн», розташоване у верхньому правому куточку. 
➡️ Обрати за відповідністю структурний підрозділ РЕМ за списком. 
➡️ Внести особистий рахунок та обрати тип лічильника.
➡️ Потім внести покази лічильника і обов’язково натиснути «Зберегти» та «Вийти».

Ось і все! Все дуже просто! Допоможіть передати показники літнім людям, порекомендуйте новий спосіб рідним, близьким, знайомим та сусідам.

☝️ Нагадаємо, вносити показники лічильника ТОВ "ЛЕО" знову приймає у два останні та три перші робочі дні місяця.

Введення показників Вашого лічильника

Для точного розрахунку суми до сплати за спожиту електроенергію, надсилайте показники Вашого лічильника у два останні та три перші робочі дні місяця.

Внесіть показники лічильника