Ми даємо суспільству енергію добробуту!
Menu

Зміни до умов публічного договору споживача про надання послуг з розподілу

Шановні клієнти!

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (далі-Оператору системи розподілу)

Повідомляє, що з 08.04.2019р будуть змінені умови публічного договору споживача про надання послуг з розподілу (далі.- Договір),а саме:

пункт 8.5.розділу 8договору викладеновнаступній редакції:«8.5. Завнесення платежів,передбачених цимДоговором, зпорушенням термінів,визначених додатком4 доцьогоДоговору, у разуякщоглавою 5цьогоДоговорупередбачено,щооплату запослугузрозподілу здійснює споживач безпосередньоОператорусистеми розподілу,Споживач сплачуєОператорусистеми розподілупеню урозміріподвійної облікової ставки Національного банку України діючої в період, за який сплачується пеня від розміру простроченого платежу за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати. Сума пені зазначається у окремому  розрахунковому документі.»

пункт12.9. розділу 12 договорувикладено в наступній редакції: «12.9. Споживач зобов'язується письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 днів після настання таких змін.

Оператор системи розподілу інформує Споживача про зміну будь-яких умов публічного договору шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Оператора системи розподілу не пізніше ніж за  20 днів до введення таких змін.

пункт12.10. розділу 12 договорувикладено в наступній редакції:У разі підписання договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії у паперовій формі, він підписується у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у Оператора системи розподілу, другий - у Споживача. Зміни до такого договору вносяться відповідно п.12.9 Договору та за ініціативою будь-якої із сторін можуть бути оформлені шляхом підписання двосторонньої угоди у паперовій формі.

Якщо зазначені зміниумов договору єнеприйнятними,ви маєтеправоприпинити діюДоговору,повідомившипроцеОператорасистеми розподілудо 08.04.2019р. уписьмовій формі.

Якщо ви продовжуєте користуватися електроенергією після 20-ти денного терміну з дати публікації змін на сайті Операторасистеми розподілу(тобто після 08.04.2019р), то вважається, що ви погодилися з Договором на нових умовах.

 

Шановні клієнти,

які приєднуються до умов договору споживача про надання послуг з розподілу після 19.03.2019р.

Пропонуємо вам для розгляду форму Договору  споживачапро надання послуг з розподілу.

Вгору

Введення показників Вашого лічильника

Для точного розрахунку суми до сплати за спожиту електроенергію, надсилайте показники Вашого лічильника у два останні та три перші робочі дні місяця.

Внесіть показники лічильника