Ми даємо суспільству енергію добробуту!
Menu

Тарифи для юридичних споживачів на квітень 2017 р.

ТОВ “Луганське енергетичне об’єднання” повідомляє, що Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затверджені такі складові роздрібного тарифу на електричну енергію на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження:

тарифи на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами (постанова НКРЕКП від 12.12.2016 р. № 2197)

Класи напруги (до введення в дію інших класів напруги)

Тарифи на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (грн/МВт*г)

35 кВ та вище

144,57

Менше 35 кВ

461,46

тарифи на постачання електричної енергії (постановаНКРЕКП від 12.12.2016р. № 2197)

Група споживачів

Тарифи на постачання електричної енергії за

регульованим тарифом (грн/МВт*г)

1. Промислові та прирівняні до них: комерційні; сільськогосподарські споживачі – виробники; непромислові споживачі

33,73

2. Населення

168,63

Граничний рівень економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електричної енергії на 2 квартал 2017 року (постанова НКРЕКП від 16.03.2017р. №292)

Класи напруги (до введення в дію інших класів напруги)

Граничні рівні коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електричної енергії (відносні одиниці)

35 кВ та вище

0,0844

Менше 35 кВ

0,1137

Прогнозована середня закупівельна ціна на електричну енергію – 1399,08 грн за 1 МВт*год розрахована відповідно до постанов НКРЕКП від 19.11.2015р. № 2810, від 20.12.2016р. № 2326 (із змінами внесеними постановою НКРЕКП від 23.03.2017р. № 337).

1. НКРЕКП постановою від 23.03.2017р. № 338 встановлені на квітень 2017 року такі роздрібні тарифи на електричну енергію при переході до ринкових роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів (крім населення) на території України, крім території, де органи державної влади не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, які вводяться в дію з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем опублікування постанови НКРЕКП від 23.03.2017р. № 338 в офіційному виданні – газеті «Урядовий кур'єр» (додаються).

 

Групи споживачів

Плата за 1 кВт*г спожитої електричної eнергії (без ПДВ, коп.)

1 клас

2 клас

Всі групи споживачів

(крім населення)

170,63

221,72

2. Розрахунки із споживачами, що мають пристрої диференційованого обліку електроенергії, здійснюються на підставі тарифів, диференційованих за періодом часу, для кожного періоду (нічний, денний, напівпіковий, піковий), які визначені відповідно до постанови НКРЕКП від 22.01.2015р. № 37 “Про внесення зміни до постанови НКРЕ від 20 грудня 2001р.  № 1241” і затверджені наказом ТОВ “Луганське енергетичне об’єднання” від 27.03.2017р. № 41 (додаються) та діють на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

 

Всі групи споживачів,

крім населення

 

Нічний*

(без ПДВ)

Денний*

(без ПДВ)

Напівпіковий*

(без ПДВ)

Піковий*

(без ПДВ)

коп./кВт*г

коп./кВт*г

коп./кВт*г

коп./кВт*г

Двозонні роздрібні тарифи на електричну енергію, диференційовані за періодом часу

1 клас

59,72

307,13

 

 

2 клас

77,60

399,10

 

 

Тризонні роздрібні тарифи на електричну енергію, диференційовані за періодом часу

1 клас

42,66

 

174,04

307,13

2 клас

55,43

 

226,15

399,10

* - тарифи вводяться в дію з 01 квітня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем  опублікування постанови НКРЕКП від 23.03.2017р. № 338 в офіційному виданні – газеті «Урядовий кур'єр».

3. За перевищення договірної величини потужності споживачі (крім населення, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних заходів I-IYрівнів акредитації державної і комунальної форм власності) з приєднаною потужністю 150 кВА і більше та середньомісячним (за підсумком минулого року) обсягом фактичного споживання електричної енергії 50 тис. кВт/год і більше сплачують ТОВ “Луганське енергетичне об’єднання” двократну вартість різниці між найбільшою величиною потужності, що зафіксована протягом розрахункового періоду, та договірною величиною потужності. Вартість різниці між найбільшою величиною потужності, що зафіксована протягом розрахункового періоду, та договірною величиною потужності розраховується виходячи з плати за 1 кВт максимального навантаження в розмірі 12,51 грн за місяць, відповідно до постанови НКРЕ від 11.06.99 № 784 із змінами, внесеними постановою НКРЕ від 26.07.2005р. № 558.

Вгору

Введення показників Вашого лічильника

Для точного розрахунку суми до сплати за спожиту електроенергію, надсилайте показники Вашого лічильника у два останні та три перші робочі дні місяця.

Внесіть показники лічильника