Ми даємо суспільству енергію добробуту!
Menu

Отримання технічних умов для юридичних осіб

Згідно  п.1.3. «Правил приєднання електроустановок до електричних мереж» (далі - Правила), затверджених  Постановою НКРЕКП України від 17.01.2016 №32, послуга з приєднання або зміни технічних параметрів надається на підставі договору про приєднання,  невід'ємним додатком до якого є технічні умови.

Технічні умови на приєднання об'єкта до електричних мереж видаються електропередавальною організацією незалежно від форми власності.

Стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об'єкта замовника:

перший ступінь - до 16 кВт включно (постанова НКРЕКП №81 від 26.01.2017р.);

другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно (постанова НКРЕКП №81 від 26.01.2017р.);

третій ступінь - від 50 кВт до 160 кВт включно (з 01.01.2017 року) (постанова НКРЕКП №81 від 26.01.2017р.).

Розрахунок плати за стандартне приєднання виконується на основі відповідних ставок, затверджених Постановою НКРЕКП України від 22.12.2015 №3019, згідно п.1.7. «Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж», затвердженої Постановою НКРЕКП України від 12.02.2013 №115.

Договір на стандартне приєднання до електричних мереж ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» укладається за типовою формою додатка 1 до Правил на підставі Заяви за типовою формою додатка 3 до Правил.

Заява на стандартне приєднання надається до Району електричних мереж (РЕМ) згідно місця розташування об'єкту, який приєднується, разом із необхідними документами.

Заява про стандартне приєднання (скачати)

Документи, які необхідно надавати разом із заявою для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців:

- Копія паспорта та ідентифікаційного коду фізичної особи – підприємця;

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця;

- Копія свідоцтва про сплату єдиного податку на поточний рік;

- Для юридичних осіб і фізичних осіб – платників ПДВ: копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.

- Довідка з єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

- Статут підприємства (лицьова, перша і остання стор).

- Ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання;

- Копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об'єктом або, за відсутності об'єкта, право власності чи користування земельною ділянкою;

- Копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби).

У разі відсутності повного комплекту документів, що додаються до заяви про приєднання електроустановки певної потужності, електропередавальна організація протягом трьох робочих днів від дня отримання заяви повідомляє про це замовнику та повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду.

Приєднання, яке не є стандартним (нестандартне) - приєднання електроустановки, в тому числі електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, замовника до діючих мереж електропередавальної організації:

- на відстань, що перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання;

- потужністю від 50 кВт (до 01.01.2017 року);

- тимчасові приєднання;

- приєднання до діючих мереж іншого власника (субабонент);

Розрахунок плати за нестандартне приєднання електроустановки замовника визначається в кожному окремому випадку на основі проектної документації, що визначає вартість розвитку електричних мереж для забезпечення приєднання електроустановки замовника з врахуванням долі участі замовника у фінансуванні капітального будівництва та/або реконструкції об'єктів, призначених для спільних потреб., згідно п.1.7. «Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж», затвердженої  Постановою НКРЕКП України від 12.02.2013 №115.

Договір на приєднання, яке не є стандартним до електричних мереж ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» укладається за типовою формою додатка 1 до Правил на підставі Заяви за типовою формою додатка 3 до Правил.

Заява на приєднання, яке не є стандартним,надається до Відділу перспективного розвитку ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» разом із необхідними документами.

Заява про нестандартне приєднання (скачати)

Документи, які необхідно надавати разом із заявою для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців:

Копія паспорта та ідентифікаційного коду фізичної особи – підприємця;

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця;

- Копія свідоцтва про сплату єдиного податку на поточний рік;

- Для юридичних осіб і фізичних осіб – платників ПДВ: копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.

- Довідка з єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

- Статут підприємства (лицьова, перша і остання стор).

- Ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання;

- Копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об'єктом або, за відсутності об'єкта, право власності чи користування земельною ділянкою;

- Копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби).

У разі відсутності повного комплекту документів, що додаються до заяви про приєднання електроустановки певної потужності, електропередавальна організація протягом трьох робочих днів від дня отримання заяви повідомляє про це замовнику та повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду.

Вгору